GEDRAGSVERANDERINGEN DOOR HET OPDOEN VAN NIEUWE VAARDIGHEDEN

DRIE PROGRAMMA'S

 

Mijn programma's zijn ideaal om gedragsveranderingen te verwezenlijken waarbij je trouw blijft áán jezelf.

Met gedragsveranderingen zal op langere termijn ook een cultuurverandering gaan plaatsvinden waarbij meer waardering en betrokkenheid gecreëerd wordt.

Om gedragsveranderingen te realiseren is tijd nodig. Afhankelijk van de intensiteit is vijf tot acht maanden een mooi gemiddelde.

Psychiater Elisabeth Kübler-Ross meende dat een rouwproces inherent is aan elke verandering, ook bij een werkmethode en leerproces. 

Rouwfasen Kubbler-Ross.001.jpeg

Een leerproces - kennis of inzicht vergaren of nieuwe vaardigheden opdoen - kan in die zin pijnlijk zijn, omdat het betekent dat iets vertrouwds losgelaten moet worden. (iets sterft af).

Leerprocessen die als pijnlijk worden ervaren, maak je dagelijks mee op elke werkvloer. Of het nu gaat om het aanleren van vaardigheden of het oplossen van onderlinge spanningen. De theorie dat rouw inherent is aan elke verandering, is zo belangrijk, omdat deze met het implementeren van veranderingen van pas komt.

Met name fase 4, de onderhandeling is een succesmoment. Om de mensen in de organisatie mee te krijgen moet er een worst voorgehangen worden: Zekerheid, vertrouwen en waardering. Men moet het voordeel zien (What's in it for me).

 

Zoals het videofragment laat zien:

"Knowledge does not equal understanding"

Omdat elke organisatie anders is, en ieder persoon uniek werken wij met basisprogramma's die aangepast worden aan de situatie bij u.

De drie programma's zijn:

Vanzelfsprekend zijn de programma's voor iedereen toegankelijk. Samen maken we een gezamenlijk doel waarbij er een win-win situatie tot stand komt. Een winst voor u als organisatie én een winst voor de trainee.